Reglement Duck Race Weert 2019

 1. De Duckrace Weert 2019 wordt georganiseerd door JCI Weert (hierna genaamd: “de organisatie”).
 2. De Duckrace Weert 2019 zal plaatsvinden op zaterdag 8 juni 2019 vanaf omstreeks 16:00 uur bij het Bassin in Weert. Afhankelijk van redenen van veiligheid, technische, organisatorische of weersomstandigheden kan de organisatie het tijdstip van de start van de Duckrace Weert 2019 wijzigen of de Duckrace Weert 2019 naar een andere datum verplaatsen.
 3. De opbrengst van de Duckrace Weert 2019 gaat naar een Lokaal Goed doel.
 4. Tijdens de Duckrace Weert 2019 zullen naar verwachting 2.500 badeendjes te water worden gelaten. Dit zal in totaal 2 keer plaatsvinden.
 5. Het bezoeken van de Duckrace Weert 2019 is gratis.
 6. Deelname aan de Duckrace Weert 2019 is uitsluitend mogelijk vanaf 18 jaar.
 7. Voor deelname aan de Duckrace Weert 2019 moet minimaal één lot voor de prijs van € 3,– (zegge: drie euro) voor een geel badeendje worden gekocht.
 8. De loten voor de gele badeendjes worden verkocht door de leden van JCI Weert, alsmede bij Tabaktief van Bun, Wijnkopers Alex Storms en (bij overige verkooppunten die staan vermeld) op de website www.jci-weert.nl. Op welke wijze de verkoop van de gekleurde badeendjes zal plaatsvinden en welke voorwaarden daaraan zijn verbonden, wordt op de website van de organisatie (www.jci-weert.nl) en/of via social media van de organisatie (Facebook.com/duckraceweert) uiteengezet.
 9. Contante betaling van een lot of van een gekleurd badeendje kan bij een JCI-lid of aangewezen verkooppunt. Het JCI-lid of het verkooppunt zal vervolgens ervoor zorgdragen dat het betaalde geldbedrag vóór aanvang van de Duckrace Weert 2019 wordt overgemaakt op het bankrekeningnummer van de organisatie (NL31 RABO 0126 9953 89).
 10. Deelname aan de Duckrace Weert 2019 is mogelijk tot 1 uur vóór de daadwerkelijke start van de Duckrace Weert 2019, zijnde het moment dat alle badeendjes te water zijn gelaten.
 11. Alle badeendjes worden tijdens de Duckrace Weert 2019 zoveel als mogelijk tegelijk en in willekeurige volgorde ter water gelaten. Het staat de organisatie vrij om maatregelen te nemen om de stroming van het water te bevorderen. Deze maatregelen zijn per definitie willekeurig en kunnen nooit aanleiding geven tot verhaal of betwisting van de wedstrijduitslag.
 12. De winnaar van de Duckrace Weert 2019 is de koper van het lot dat overeenstemt met het nummer van het gele badeendje. De daaropvolgende prijzen worden toebedeeld aan de kopers van het lot dat overeenstemt met het nummer van het gele badeendje dat respectievelijk als tweede, derde, vierde of vijfde, etc. de lijn van de trechtervormige finish overschrijdt. De organisatie beslist de wijze waarop en de plaats waar het als eerste, tweede, derde, vierde en vijfde te rangschikken badeendjes zullen worden bepaald.
 13. De prijzen zullen uitsluitend worden verdeeld over de daadwerkelijk verkochte loten voor de gele badeendjes. Indien een badeendje dat de lijn van de trechtervormige finish overschrijdt correspondeert met een niet verkocht lot van een geel badeendje, zal de prijs worden toebedeeld aan degene die het lot van een badeendje heeft gekocht dat het eerst daaropvolgend de lijn van de trechtervormige finish overschrijdt, net zolang totdat alle te verdelen prijzen over de verkochte loten zijn verdeeld.
 14. De prijzen worden voorafgaand aan de Duckrace Weert 2019 gepubliceerd op jci-weert.nl/prijzen-duck-race-2019.
 15. De Duckrace Weert 2019 vindt plaats onder toezicht van de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding zal de winnende badeendjes uit het water (laten) halen en het daaraan verbonden nummer vaststellen en noteren.
 16. De nummers van de winnende badeenden zullen direct na afloop van de Duckrace Weert 2019 door afroeping op de locatie worden bekendgemaakt. De winnende lotnummers van de gele badeendjes dan wel de winnende kleuren van de gekleurde badeendjes worden na afloop van de Duckrace Weert 2019 tevens vermeld op de website van de organisatie www.jci-weert.nl en op de facebookpagina.
 17. De prijzen kunnen alleen worden geïnd op vertoon van het winnende lot voor een geel badeendje en uiterlijk tot 1 december 2019. De winnaar van een prijs kan zich melden bij één van de JCI-leden of via info@jci-weert.nl. Indien de prijs van de Duckrace Weert 2019 niet tijdig of op onjuiste wijze wordt geïnd, dan vervalt de prijs aan de organisatie. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 18. De badeendjes blijven eigendom van de organisatie.
 19. Het is de organisatie toegestaan elk badeendje dat niet overeenstemt met een geel badeendje van de organisatie ten alle tijde uit de wedstrijd te nemen. Bij manipulatie of poging tot manipulatie van de badeendjes of van de Duckrace Weert 2019, in welke vorm dan ook, zullen de betrokken deelnemers van deelname aan de wedstrijd uitgesloten worden. De organisatie beslist over de uitsluiting op een definitieve en onherroepelijke wijze.
 20. De organisatie bepaalt de wijze waarop de toeschouwers, al dan niet deelnemers, het wedstrijdverloop kunnen volgen. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel aan goederen en/of personen voorafgaande, tijdens of na de Duckrace Weert 2019.
 21. Het staat de organisatie vrij om foto’s die tijdens de Duckrace Weert 2019 worden gemaakt te publiceren op de website (www.jci-weert.nl) en social media van de organisatie (Facebook.com/Duckraceweert), alsmede in persberichten over de Duckrace Weert 2019 in andere media.
 22. De organisatie is niet aansprakelijk voor foutieve, onvolledige en/of te late registraties of betalingen noch voor enige netwerk- of andere problemen/storingen aan de website.
 23. Daar waar dit reglement niet in voorziet, wordt besloten op een definitieve en onherroepelijke wijze door de wedstrijdleiding. Laatstelijk gewijzigd op 17 mei 2019.

Business Edition

 1. Tijdens de Business Edition worden gesponsorde Grote Badeenden te water gelaten.
 2. De Business Edition zal plaatsvinden op zaterdag 8 juni 2019 omstreeks 17.00 uur.
 3. Tijdens de Business Edition zijn de volgende prijzen te verdelen:
  1. Wisselbokaal voor de snelste Eend (die is als eerste over de finish komt),
  2. Wisselbokaal voor de mooist ‘gepimpte’ Eend, te bepalen door onze jury
 4. Het is niet toegestaan deze eenden te voorzien van enige vorm van voortstuwing.
 5. Het is niet toegestaan deze eenden met meer dan 20% te verzwaren.
 6. Indien een eend verbreed wordt loopt deelnemer het risico dat deze op het parcours vast komt te zitten.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]